http://www.facebook.com/milan.bandic.hrvatska

utorak, 13. ožujka 2012.

Prevencija opijanja i nasilja među mladima u Zagrebu

Problem opijanja maloljetnih osoba u Gradu Zagrebu vezana je za problematiku nasilja među mladima. Prevencija opijanja ujedno je i prevencija nasilja. Ove dvije jako zabrinjavajuće društvene pojave, odraz su cjelokupnog stanja u društvu. Meni je kao predsjedniku Vijeća za prevencviju Grada Zagreba prošle godine dostavljen Prijedlog Odluke o zabrani konzumiranja, nošenja i posjedovanja alkoholnih pića maloljetnim osobama na javnim površinama Grada Zagreba. Zbog toga sam u srpnju 2011. na sjednici Vijeća za prevenciju Grada Zagreba imenovao Radnu skupinu da izradi sveobuhvatan program borbe protiv zlouporabe alkohola među mladima i izradi prijedlog Odluke o zabrani konzumiranja alkohola na javnim površinama. Koordinator stručne skupine je dr. Šostar, pročelnik Gradskog ureda za zadrvastvo i branitelje. Riječ je o zabrinjavajućoj pojavi ne samo Gradu Zagrebu već u cijeloj Republici Hrvatskoj. Među mladima, konzumiranje alkohola znak je odraslosti, način izražavanja mladenačkog bunta i dovodi do nasilja među mladima o čemu svjedočimo posljednjih godina. Prema podacima, 92 % učenika prvih razreda srednjih škola konzumiralo je alkohol barem jednom u životu, kao i 97 % drugih razreda. Razlozi prekomjernog konzumiranja alkohola među mladima nalaze se kako u društvu,tako i u obitelji. Nedostatak roditeljske potpore, nadziranja i komunikacije, liberalni stavovi roditelja prema pijenju i podržavanje konzumiranja alkohola jednako su odgovorni kao i obilježja društvene sredine,kao što su siromaštvo, nezaposlenost, nekvaliteta stanovanja, neodgovarajuća zdravstvena skrb, nedostatna socijalna skrb, nezadovoljavajući uvjeti školovanja. Utjecaj vršnjaka je najizraženiji između 13. i 17. godine. Tada treba usmjeravati djecu prema sportu i pozitivnim aktivnostima koje će im ispuniti život. Ozljede i nasilje u vezi s alkoholom ne pogađaju samo pojedince već i obitelji i širu zajednicu utječući na zdravlje i socijalnu sigurnost. Kod mladih prevladavaju rizici od nesreća u prometu i nasilja, dok su kod starijih dobnih skupina češći zdravstveni rizici.Mi smo svjesni tog društvenog problema u Gradu Zagrebu i poduzimamo nove korake u cilju prevencije kako konzumiranja alkohola među maloljetnicima tako i prevenciju nasilja kroz Vijeće za prevenciju Grada Zagreba, Radnu skupinu za izradu programa suzbijanja uporabe alkohola među mladima, Akcijski plan suzbijanja štetne uporabe alkohola u Gradu Zagrebu za razdoblje 2012.-2016. i Prijedlog Odluke o zabrani konzumiranja, nošenja i posjedovanja alkoholnih pića na javnim površinama Grada Zagreba. Grad surađuje sa Policijskom upravom zagrebačkom, Informativnim centrom za prevenciju na edukativnim i preventim programima, sa Zavodom za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar, sa 70 Klubova liječenih alkoholičara i sa Sportskim igrama mladih. U prevenciju ovih loših društvenih pojava treba se uključiti cijelo društvo, samo tako možemo osvijestiti današnju mladež.