http://www.facebook.com/milan.bandic.hrvatska

četvrtak, 24. siječnja 2013.

ZagrebPlan 2020.-strateški dokument razvoja Zagreba

ZagrebPlan 2020. strateški je dokument dugoročne razvojne strategije Grada Zagreba, koji je istovremeno ambiciozan i još važnije OSTVARIV. Najbolji programski dokument se može pretvoriti u praznu gestu ako je neprovediv i postavlja ciljeve nedostižne u razumnom vremenskom roku. Ovaj dokument predstavlja dugoročni plan razvoja Zagreba do 2020. godine i obuhvaća vizije, ciljeve i prioritete te značajne projekte i aktivnostima kojima će se te vizije i prioriteti postupno ostvari...vati. Ovaj zahtjevan projekt pripreme ZagrebPlana, koji je ova Gradska uprava s Gradonačelnikom na čelu započela 2009. godine, ostvaren je na iskustvima europskih metropola s ciljem umanjenja negativnih posljedica društvenih promjena poput prevladavanja interesa individualnog nad društvenim i prioriteta kratkoročnog nad dugoročnim. ZagrebPlan računa s mobilizacijom svih potencijala društva radi zajedničkog doprinosa vrijednostima i ciljevima EU. Posebice je usmjeren na mlade kroz mjere unapređivanja obrazovanja, zapošljavanja i kvalitete življenja, te računa s proaktivnim odnosom mladih u svim procesima njegovog provođenja.
http://www.zagreb.hr/UserDocsImages/zgplan/zagrebplan-ciljevi_i_prioriteti_razvoja_do_2020.pdf