http://www.facebook.com/milan.bandic.hrvatska

utorak, 13. studenoga 2012.

PREDSTAVLJANJE PROJEKTA AQUARIUM ZAGREB

PREDSTAVLJANJE PROJEKTA AQUARIUM ZAGREB

Nositelji projekta, tvrtka Adria Ihtis d.o.o., Arhitektonski fakultet i Veterinarski fakultet iz Zagreba, su u suradnji s Gradskim uredom za strategijsko planiranje i razvoj Grada, održali 13. studenog 2012. prezentaciju prijedloga projekta Aquarium Zagreb gradonačelniku Milanu Bandiću i njegovim najbližim suradnicima.
Republika Hrvatska ima 33.200 km2 površina morskih voda, preko 98 km2 jezera te 3.815 km rijeka u kojima živi 589 vrsta ribe i 7.505 beskralježnjaka. Grad Zagreb kao glavni grad Republike Hrvatske ujedno je centar kulture, obrazovanja, turizma, industrije i sporta. Cilj projektnog prijedloga je prikazati nacionalno podvodno bogatstvo u Aquariumu Zagreb, te stvoriti novi turistički proizvod Zagreba.
Edukativni potencijal Aquariuma Zagreb leži prije svega u „živom“ primjeru za nastavu prirode i društva, te biologije za više razrede.
Djeca vrtićke dobi bi kroz igru naučila i vidjela kako izgledaju ribe, rakovi, koralji i drugi organizmi. Mogu dobiti informacije koje će ih senzibilizirati i upoznati sa morskim ekosustavom, ekološkim zagađenjima i štetnosti prekomjernog izlovljavanja riba kao i značajem i potrebom za očuvanje mora i voda.
Djeci osnovnih škola Aquarium Zagreb služio bi kao živa učionica gdje bi im se interaktivno učilo što je primjerice: bočna pruga, ponašanje životinja u određenim situacijama, kako se riba štiti od grabežljivaca, kako se riba odmara, polaže ikru itd.
Srednjoškolski uzrast može interaktivno naučiti razliku između slatkovodnih i morskih riba, te upoznati kompletnu podvodnu floru i faunu Jadrana, koraljnih grebena, jezera, rijeka i potoka u Hrvatskoj i svijetu.
Objekt Aquariuma Zagreb biti će građen na osnovi najnovijih znanstvenih dostignuća vezanih uz ekološku gradnju. Biti će to potpuno energetsko-zeleni, ekološki objekt bez emisije CO2 plinova, objekt koji će gotovo 100% funkcionirati na principu iskorištavanja energije sunca, vode i zemlje bez potrebe trošenja vanjskih energenata.
Prijedlog je nositelja projekta osnivanje društva posebne namjene kao oblika  javno-privatnog partnerstva, model koji se temelji na članskom odnosu javnog i privatnog partnera u zajedničkom trgovačkom društvu. Financiranje projekta dijelom je predviđeno iz operativnih programa Europske unije.
U zaključku, nositelji projekta su naglasili društvenu, socijalnu i humanitarnu dimenziju projekta Aquarium Zagreb koja se iskazuje kroz brigu za starije građane, osobe sa invaliditetom, umirovljenike i hrvatske ratne vojne ivalide. Donacijama od prodanih ulaznica Aquarium Zagreb bi se uključio u borbu protiv svih formi diskriminacije.

Hrvatski „know how“

Cijeli projekt Aquarium Zagreb rađen je isključivo u suradnji sa domaćim sveučilišnim stručnjacima te je kao takav 100% hrvatski proizvod. U Aquariumu Zagreb biti će ugrađena najnovija tehnička i tehnološka rješenja prvi puta primijenjena na svjetskoj razini. Sveučilišna i akademska zajednica stup je i okosnica Aquariuma Zagreb.
U Aquariumu Zagreb biti će zaposleno minimalno 50 radnika.
Gradonačelnik Milan Bandić zaključio je da kvaliteta ideje i stupanj njene razrađenosti, kao i uklapanje projekta u strateške razvojne ciljeve i prioritete Grada, upućuju na to da je projektu potrebno dati podršku i nastaviti njegovu razradu.

PROJEKT ZAGREBAČKI KREATIVNI KLASTER GREDELJ

PROJEKT
ZAGREBAČKI KREATIVNI KLASTER GREDELJ

Grad Zagreb, Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada, u suradnji sa Zagrebačkim holdingom, Službom za upravljanje imovinom, uz konzultantsku pomoć koju je osiguralo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU,  razrađuje projektnu ideju Zagrebačkog kreativnog klastera, koju su 13. studenog 2012. gradonačelniku Milanu Bandiću i najbližim suradnicima predstavile pročelnica Ureda Jadranka Veselić Bruvo i Irena Matković, voditeljica prijave i razrade projektne ideje.

Međunarodno iskustvo pokazuje da kreativne industrije (arhitektura, dizajn, software&multimedija, oglašavanje, filmska i glazbena produkcija, moda, izdavaštvo, itd.) profitiraju kad su međusobno prostorno povezane i umrežene. Ovakvi prostori, osim dodane vrijednosti koju stvaraju i svoje uloge u poticanju razvoja gospodarstva temeljenog na kreativnim idejama, snažno doprinose ukupnom imidžu grada i najčešće su pokretači urbane obnove zanemarenih i podiskorištenih gradskih prostora.
Zagrebački kreativni klaster predstavlja razvojni potencijal, ne samo za značajniju gospodarsku korist već i za kulturnu identifikaciju grada, turističku privlačnost i njegovu međunarodnu prepoznatljivost.

Potencijal Grada Zagreba za osnivanje kreativnog klastera ogleda se u činjenici da je Grad Zagreb hrvatsko središte kulturnih/kreativnih industrija (procjena je da je 98% filmske i glazbene industrije koncentrirano u Zagrebu, a utvrđen je i velik postotak arhitektonskih, dizajnerskih i oglašivačkih tvrtki koje su u Gradu registrirane).

Pod terminom “kreativni klaster” podrazumijeva se i geografska koncentracija kreativnih industrija.
Cilj je privući profesionalce iz kreativnih industrija u neiskorištene prostore na lokaciji Gredelj, omogućiti im zajedničku infrastrukturu, međusobno umrežavanje i povezivanje s naručiteljima i modelima implementacije kreativnih zamisli.
Anketa zainteresiranosti potencijalnih članova klastera, provedena za sada putem Udruženja hrvatskih arhitekata i Hrvatskog društva dizajnera, te među tvrtkama čije kreativno područje obuhvaća izradu multimedije i software-a, ukazala je na interes i gotovo apsolutnu podršku fizičkom povezivanju kreativnih industrija na lokaciji Gredelj.
Planira se rekonstrukcija i prenamjena dvije postojeće građevine (zaštićene na nacionalnoj razini kao "industrijska baština") u cilju razvoja gradskog kreativnog klastera.

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU financira tehničku (konzultantsku) pomoć pripreme ovoga projekta u sklopu svog Programa pripreme i provedbe razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije, a u najavi je moguće sufinanciranje pripreme arhitektonske projektne dokumentacije, s konačnim ciljem sufinanciranja investicije u okviru budućih operativnih programa financiranih iz fondova EU.

Projekt kreativnog klastera Gredelj jedan je od dva projekta s kojima Grad Zagreb sudjeluje u  dvije mrežne projektne ideje Sjeverozapadne Hrvatske, koje je Ministarstvo odabralo za daljnju razradu I tehničku pomoć. Zagrebački kreativni klaster Gredelj zamišljen je kao dio regionalnog projekta “Stvaranje preduvjeta za održivu podršku razvoju konkurentnosti gospodarstva i za daljini razvoj tehnološke infrastrukture u Sjeverozapadnoj Hrvatskoj”.  U regionalnom projektu “Sjeverozapadna Hrvatska – Regija digitalnih muzeja” Grad sudjeluje s prijedlogom uređenja Muzeja osjeta u tunelu Grič.

Gradonačelnik Milan Bandić naglasio je svoju punu podršku projektu, prepoznavši ga kao početak urbane transformacije područja nekadašnjih željezničkih radionica Gredelj, koje se temelji na očuvanju industrijske baštine i identiteta tog prostora.

četvrtak, 8. studenoga 2012.

Grad Zagre-najštedljivija jedinica lokalne i regionalne samouprave

Grad Zagreb je najštedljivija jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u Hrvatskoj!

Sa zadovoljstvom objavljujemo da su napori zagrebačke gradske uprave, na čelu s gradonačelnikom Milanom Bandićem, u provođenju smjernica za gospodarski oporavak i zaštitu standarda građana prepoznati i u stručnim analizama državnih institucija, kao što je to primjer u najnovijem Newsletteru Instituta z...

a javne financije autora Josipa Franića.

U tekstu koji analizira zapošljavanje na lokalnoj razini u Hrvatskoj tijekom gospodarske krize, među ostalim, stoji: „Jedino je Grad Zagreb smanjio broj zaposlenih u tijelima, dok je na svim ostalim razinama (županije, gradovi i općine), došlo do povećanja“.

U usporedbi s drugim jedinicama, dakle, u promatranom razdoblju 2007. 2011., Grad Zagreb, analiziran u specifičnom statusu grada i županije jedini je u zemlji smanjio broj zaposlenih u gradskim uredima, zavodima i službama i to za 2,1%. Ipak, kod korisnika (zaposleni u dječjim vrtićima, domovima zdravlja, knjižnicama…) bilježi se blagi porast od 5,1%, što je također dobra vijest, jer, riječ o otvaranju novih dječjih vrtića i zapošljavanju novog stručnog kadra.

Zagreb i u krizi želi, mora biti i jest razvojni primjer Republike Hrvatske koja je na pragu ulaska u Europsku uniju. Glavni grad Zagreb ima svoju razvojnu filozofiju i strategiju od koje ne odstupa ni u ovim teškim recesijskim vremenima, zadržavajući svoju razvojnu autonomiju i kreativnost te položaj grada lidera, ne samo Hrvatske nego i šire regije.